facebooktwittermail d

Skogsbrukets ansvar sopades under mattan

Skogsbrukets ansvar för att förebygga skogsbränder borde ha granskats i utredningen av den stora skogsbranden i Västmanland.

Det hävdar Hans-Örjan Nohrstedt, docent i skoglig marklära vid SLU.

Stora brister

"Skogsbruket spelar roll för förekomsten av okontrollerade bränder genom maskinarbete och naturvårdsbränningar", skriver han i en debattartikel på Svenska Dagbladet Opinion.

Utredningens slutrapport överlämnades i början av mars till inrikesminister Anders Ygeman.

Liksom tidigare utredningar och rapporter slår regeringens utredning fast att samhällets beredskap var minst sagt bristfällig när branden bröt ut i Salaskogen den 31 juli förra året.

Det var inte bara den lokala räddningstjänsten som körde vilse när den skulle leta reda på den ursprungliga brandhärden, även myndigheterna i stort gick bort sig innan katastrofens omfattning stod klar.

Ändrade direktiven

Men även den statliga utredningen är behäftad med allvarliga brister, enligt Hans-Örjan Nohrstedt.

Han har reagerat på att regeringen så sent som i februari strök en formulering om att särskilt belysa ansvar för beredskap och förebyggande åtgärder i sina utredningsdirektiv.

Följden blev att utredningen i stället kom att fokusera på de rent operativa insatserna och att frågan om skogsbrukets ansvar hamnade i bakgrunden.

Räcker inte

"För att det ska bli en brand vid torka krävs förstås att det finns något som kan brinna, det vill säga ett bränsle. Med tanke på att skogsbruket i stort sett självt styr vilket bränsle som fins i skogen hade jag förväntat mig att denna aspekt skulle vara en central del i utredningens analys", skriver han.

Utredaren Aud Sjökvist noterar visserligen att avsaknaden av ett systematiskt förebyggande arbete inom skogsnäringen är problematisk och att förbud mot vissa arbettsmoment vid vissa brandrisknivåer bör övervägas.

Men det räcker inte, anser Hans-Örjan Nohrstedt, som i stället hoppas att den utredning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa nästa år tar tag i frågan om skogsbrukets ansvar.

"Skogsbruket bör inte få passera under radarn en gång till", skriver han.