facebooktwittermail d

Skogsbranschen kör sönder kulturminnen

Den goda trend där skogsbruket skadat färre kulturlämningar är bruten. Nya siffror från Skogsstyrelsen visar att fler lämningar skadades under 2017 jämfört med 2016.

Skogsstyrelsen undersöker årligen hur hänsynen till kulturlämningar fungerar. Den senaste rapporten är dyster läsning och Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist skräder inte orden när han kommenterar statistiken:

– Så här kan det inte fortsätta år efter år att delar av vår historia bokstavligt talat körs sönder i skogen. Vi måste nu ha en nära dialog med aktörerna för att vända trenden. Det handlar om skogsbrukets förtroende, säger Sundqvist i ett uttalande.

De flesta kulturlämningar skadas vid markberedning, det är ofta svårt att återställa den skada som maskinerna har åstadkommit.
De flesta kulturlämningar skadas vid markberedning, det är ofta svårt att återställa den skada som maskinerna har åstadkommit. FOTO: SKOGSSTYRELSEN

Den senaste undersökningen visar att var femte kulturlämning, eller 20 procent, är skadad eller grovt skadad. År 2016 var siffran något bättre, cirka 16 procent eller var sjätte kulturlämning var skadad.

Inga långvariga förbättringar

Skogsstyrelsens undersökning bygger på att 400 avverkningar på olika platser runt om i landet, med kända och registrerade lämningar, har granskats. Myndigheten ser inte några förbättringar som verkar hålla över en längre tid.

– Skogsstyrelsen har jobbat med frågan i många år, men vi ser att flera skogsföretag fortfarande har dåliga rutiner. När det gäller fornlämningar är det många skogsföretag som inte läser länsstyrelsernas beslut om hur lämningarna ska hanteras. Vi har också sett att i områden där man haft stora stormskador har det varit så bråttom att få ut virket att man inte planerat för att vara försiktig med kulturminnena, säger AnnKristin Unander, inventeringsledare på Skogsstyrelsen.

Den vanligaste skadan sker vid markberedning när maskinen helt enkelt kör sönder kulturlämningen. Att märka ut dem är därför viktigt. Genom att lämna kulturstubbar runt omkring lämningen minskar risken för skador med 75 procent, visar Skogsstyrelsens statistik.

– Det är det bästa man kan göra som skogsägare, att hugga rent runt lämningen så den syns. Vid avverkning är det också viktigt att man talar om för den som utför arbetet vilka kulturlämningar man har på sina marker, särskilt om det är lämningar som inte är registrerade. Det är också bra att visa lämningarna för sina barn, så de vet att de här kulturmiljöerna finns, säger AnnKristin Unander.

Skadorna värst i södra Norrland

Skillnaderna mellan olika delar av landet är stora. I Svealand är resultaten bäst, men de ligger på en stadig nivå utan att hänsynen till kulturlämningar förbättras nämnvärt. Även i Götaland har resultaten varierat en hel del. I norra Norrland har skadorna minskat, men förra året ökade de på nytt. En orsak är körskador i samband med uttag av virke efter stormen Hilde. I södra Norrland har skadorna också varit många och svåra under flera år.

– Södra Norrland har haft en uppförsbacke efter stormen Ivar där träd som lämnats kvar vid kulturlämningar sedan blåst ned och förstört dem. Nästan 30 procent av lämningarna har fortfarande skador, men vi tror att det kommer att vända, säger AnnKristin Unander.

LÄS MER: ”Skogsbruket kör sönder vår historia”

LÄS MER: Skogsbranden öppnade fönster mot stenåldern