facebooktwittermail d

Skogsbruket ska bli jämställt

På jämställdhetsområdet är skogsbruket en dålig bransch, enligt landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C). Skogen är så viktig att skogsbruket behöver regeringens hjälp att bli bättre på att engagera kvinnor.

- Vi är ju oerhört beroende av skog, skogsproduktion, förädling och så vidare i Sverige. 100 000 människor lite drygt är sysselsatta, exportvärdet är 130 miljarder, det är vår största exportprodukt, och då måste man utnyttja hela kompetensen bland befolkningen för att skogen ska fortsätta att vara den motor den är på landsbygden, säger Eskil Erlandsson till ATL.

"Besvärande skev"


Det är bara skogsbruket som berörs av jämställdhetsstrategin, inte skogsindustrin. Det beror på att skogen är Eskil Erlandssons ansvarsområde. Jämställdheten inom skogsindustrin skulle också behöva förbättras.

- Den är lika besvärande skev, men industridelen ligger på andra departements ansvarsområden, säger han.

En lång rad intressenter i skogsbranschen har arbetat i 1,5 år med jämställdhetsstrategin. Regeringen satsar cirka 1 miljon kronor på jämställdhetsstrategin.

Tre områden


Utbildning, arbetsliv och ägande är de tre områdena som har fokuserats på i strategin. I den finns siffror för exempelvis andelen kvinnor på naturbruksgymnasium med skoglig inriktning, utbildning i hållbart familjeskogsbruk, skogsentreprenörer och skogsägare.

Visionen att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar, rättigheter och möjligheter inom skogsbruket ska vara uppnådd 2015.

För Eskil Erlandsson betyder jämställdhetsstrategin mer än siffror:
- Att du som skogsägare ska bli bemött på ett korrekt bra sätt oaktat om du är kvinna eller man, att du som anställd inom skogsnäringen ska kunna utveckla dig som person och den verksamhet som du representerar och att vi bibehåller nivån på det svenska skogsbruket så att vi kan upprätthålla arbetena och landsbygdsutvecklingen och utveckla nya produkter med skogen som bas, säger han.

Öka intresse


Skogsstyrelsen har bland annat fått i uppdrag att ta fram förslag för hur förutsättningar för jämställdhet bland skogsägare ska bli bättre. De ska även öka kvinnors intresse för skogsfrågor.

Branschen ska ha mer jämställdhetsperspektiv kring sommarjobb och praktik och ska ta fram en handlingsplan för hur fler kvinnor ska lockas till skogsnäringen.Tina Andersson