facebooktwittermail

Skogsbruket sågar nya miljöföreskrifter

Trots att Skogsstyrelsens ambition var att göra miljöreglerna enklare och tydligare gör skogsnäringen tummen ned för förslaget till den nya lagstiftningen.

Enligt Skogsstyrelsens ambitiösa polytaxinventering lever 29 procent av hyggena inte upp till lagstiftningens krav på miljöhänsyn.

De nya föreskrifterna och de allmänna råden till paragraf 30 i skogsvårdslagen ska vägleda och göra det enklare för skogsbruket att ta rätt beslut.
- Jag tror inte det blir lättare att åstadkomma bra miljöhänsyn i skogen, det blir inte enklare för en enskild som ska uttolka det här, säger Johanna Fintling, LRF Skogsägarna.

"En skrivbordsprodukt"


Skogsindustrierna, Bergvik skog och LRF Skogsägarna underkänner Skogsstyrelsens förslag helt, och vill med LRF ord ha "en omstart i processen som ger skogsägare och andra avnämare större möjlighet att bidra aktivt med sin kunskap och erfarenhet. En process som kan leda till gemensamma definitioner och mål som uppfattas relevanta i det dagliga arbetet".

- Man har inte involverat sin egen fältpersonal, skogsägare eller verksamhetsutövare för att det här ska kunna bli någonting annat än en teoretisk skrivbordsprodukt, om jag ska uttrycka mig drastiskt, säger Johanna Fintling.

Skogsnäringen vill dessutom ha föreskrifter och råd som med Skogsindustriernas ord innehåller "enkla, tydliga, praktiskt tillämpbara och ändamålsenliga regler".

Stor utmaning


Gunilla Kock Hansson på Skogsstyrelsen svarar på kritiken.
- Det är en väldigt stor utmaning att utforma allmänna råd. Vi har ju väldigt stora skillnader i våra landskap och i vad som kan behövas sparas.

Hon hävdar också att berörda parter har fått vara med i processen i en referensgrupp och på olika möten.

- Vad gäller förankringsprocessen känner jag att vi gjort allt vi kan. Jag vet inte vad vi kunde har gjort mera, men vi är öppna för diskussioner, säger Gunilla Kock Hansson.

Nu ska alla remissvaren gås igenom och förslagen till nya föreskrifter och allmänna råd justeras. Den 31 maj ska Skogsstyrelsens styrelse behandla förslagen. Torbjörn Esping