facebooktwittermail d

”Alla insatser gör skillnad”

Skogsbruket kraftsamlar nu för att möta sommarens väntade angrepp av granbarkborre. Bland annat anordnar Skogsstyrelsen en omfattande informationskampanj i Södermanland och Örebro län samt ett större krismöte i Linneryd, Kronoberg.