facebooktwittermail d

Skogsbruket gör gemensam sak mot älgskötselplaner

– Det finns nog många planer där man inte ser intentionen att gå åt rätt håll. Och om länsstyrelsen hanterar det som i de här fallen tror jag att vi får se fler överklaganden framöver, säger Michael Larsson, Stora Enso.