facebooktwittermail

Branschen skeptisk till extrapeng för hyggesfritt

Sågverken går på högvarv och priset på de färdiga produkterna skjuter i höjden. Men branschen är skeptisk till merbetalt för hyggesfritt.

– Jag är spontant tveksam, säger Johan Winroth, vd på Derome Bygg & Industri.

Lönsamheten i det konventionella skogsbruket blir allt sämre. Rotnettot sjunker, samtidigt som priserna på skogsmark stigit. Samtidigt har priserna på sågade trävaror ökat kraftigt, något som bland annat intresseorganisationen Trä- och möbelföretagen gått ut och larmat om.