facebooktwittermail d

SVT: ”Allmänintresse att visa hur skogsbranschen försöker påverka”

Vi menar att det finns ett allmänintresse att visa hur skogsbranschen väljer att försöka påverka myndigheter, politiker och media, skriver chefen för SVT Vetenskap Anna Schytt.

Skogsstyrelsen
"Skogsstyrelsen gick efter att programmet sänts ut med ett utspel mot dessa siffror. Vi kunde se att det före utspelet funnits kontakt mellan Skogsstyrelsens generaldirektör och flera personer som arbetar som konsulter åt skogsbranschen", skriver Anna Schytt på SVT Vetenskap. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Replik på debattartikel i ATL av Jonas Jacobsson.

Frågorna om förvaltningen av den svenska skogen skapar känslor. Vi har i serien ”Slaget om skogen” samlat forskarröster, experter och statistik som från olika synvinklar berättar om hur man kan se på den svenska skogen och konflikterna kring skogen. Vi har återgivit vitt skilda ståndpunkter för att tittaren ska få en fördjupad bild.

En av de frågor vi tagit upp var Skogsstyrelsens statistik om att mängden avverkningsbar skog minskar. För de som följt skogsfrågan inifrån är den diskussionen inte ny, och farhågorna framförs av personer från olika håll. Skogsstyrelsens statistiker Svante Claesson sade redan 2018 i SLU:s tidning ”Skog & Framtid”: ”vi har inte så mycket äldre avverkningsbar skog som tidigare och måste därför hämta virket i allt yngre skogar”.

Det här är en intressant utveckling som vi valde att ta upp i vårt program. Även professorn i skogsskötsel Tomas Lundmark vittnade i programmet om att det blivit en temporär ”brist på skog”.

En grafik byggd på data från Skogsstyrelsens bekräftade att mängden avverkningsbar skog minskar.

Skogsstyrelsen gick efter att programmet sänts ut med ett utspel mot dessa siffror. Vi kunde se att det före utspelet funnits kontakt mellan Skogsstyrelsens generaldirektör och flera personer som arbetar som konsulter åt skogsbranschen, där flera av dessa skogskonsulter förordat att myndigheten skulle göra offentliga utspel mot SVT:s program.

Vi menar att det finns ett allmänintresse att visa hur skogsbranschen väljer att försöka påverka myndigheter, politiker och media. Jonas Jacobsson själv har exempelvis varit sekreterare för ett påverkansprojekt inom KSLA 2017 till 2020 med målet att ”öka kunskapen om den privata äganderätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta”.
Jonas Jacobsson är också en central person inom skogsföretaget Greengold.

Det finns dock fler lobbyister som enligt sms-trafik som vi fått tillgång till varit i kontakt med Skogsstyrelsen för att påverka myndighetens chef Herman Sundqvist att göra utspel mot SVT. Tyvärr har vi inte kunnat ta del av den mejltrafik som följde efter sms-kontakten, eftersom Herman Sundqvist valt att hålla den kommunikationen på sin privata mejladress, och därefter radera kommunikationen – ett förfarande som enligt jurister vi talat med strider mot lagen.

Vi har skildrat olika perspektiv på skogsbranschen i vår serie om skogen, såväl forskare i skogsskötsel som ekologer och biologer har medverkat. På så vis har vi skapat en fördjupning.

Vi har inte de senaste två decennierna fått så många positiva reaktioner till Vetenskapens värld som efter denna serie. Vi hade också kunnat ta upp fler perspektiv, exempelvis skogsbrändernas betydelse för skogens biologi. Men de senaste två åren har vi visat minst tre timmar i Vetenskapens värld om just skogsbränder och dess följder.

Anna Schytt
Chef för SVT Vetenskap

 

Slutreplik från Jonas Jacobsson: ”Vissa bilder av skogen är mer legitima än andra”