facebooktwittermail d

Skogsbrandsrisken - ett problem vi måste hantera

Torkan har lett till extrem brandrisk i våra skogar - ett stort problem som vi i och med klimatförändringarna även fortsättningsvis kommer behöva hantera. Men hur?