facebooktwittermail d

Skogsbolagens resultat: Uppåt för alla – nästan

2021 innebar ett resultatlyft för skogsbolagen. Men för den största råvaruleverantören, Sveaskog, gick det åt andra hållet.