facebooktwittermail d

Skogsbolagens aktier följer börsfall

Stockholmsbörsen följer de asiatiska börserna och går ned på måndagsförmiddagen. Skogsbolagen har gått ner med mellan en och fyra procent.

Skogsbolagens aktievärde går ner liksom Stockholmsbörsen i övrigt på måndagen.

Stora Ensos A-aktie har gått ner med 3,12 procent på måndagsförmiddagen och Billerud Korsnäs med 3,56 procent. Nedgången är ett tecken på den nervositet som råder på grund av att Kina inte har en lika hög tillväxt som tidigare. Det har varit kraftiga fall på börserna i Asien.

Men svenska sågverksföretag som säljer trävaror till Kina är inte så oroliga. 

– Vi är inte nervösa. Vi håller volymerna, säger Peter Eklund som är vd för Bergkvist-Insjön.

Sågverksföretaget Bergkvist-Insjön säljer cirka 25 procent av sin volym till Kina, vilket betyder drygt 80 000 kubikmeter om året.

Stark press

Även om volymerna till Kina inte har påverkats är priset på brädor satt under stark press.

– Vi har sett en prisnedgång men valutakurserna har stor påverkan och har delvis kompenserat så här långt, men man vet ju inget framåt, säger Peter Eklund.

Ökat med 188 procent

Exporten av sågade och hyvlade barrträvaror till Kina var för helåret 2014 477 300 kubikmeter. Det var en ökning med 16,3 procent jämfört med 2013 då exporten var 410 300 kubikmeter.

Mellan 2012 och 2013 ökade den svenska exporten till Kina med 188 procent.

– Marknaden mognar och den svenska expansionen stagnerar. Men det är fortfarande väldigt bra. Kina är ett land i tillväxt., säger Peter Eklund.

För sågverkskoncernen Setra är också Kina en viktig exportmarknad.

Mellan fem och sex procent av Setras produktion går till Kina, vilket betyder cirka 100 000 kubikmeter. Olle Berg som är marknadsdirektör för Setra säger att det har varit en svagare tillväxt på bostadsbyggandet det senaste året, som dock inte påverkat exporten från Sverige i någon större utsträckning.

– Vi har inte märkt det i volymer men det har varit en fallande pristrend som till viss del kompenserats av dyrare dollar, säger Olle Berg.

Hög tillväxt

Jämfört med tillväxten i Europa är fortfarande tillväxten i Kina hög.

– Men det är klart att man undrar vad som kommer att hända, säger Olle Berg.

Årets svenska börsuppgång hade vid 14-tiden på måndagen utraderats.