facebooktwittermail d

Skogsbolagen som är bäst och sämst på jämställdhet

Knappt var tredje person i skogsbolagens styrelser är kvinna. Inte ens var tionde virkesinköpare hos bolagen är kvinna. 

Det visar en genomgång som det kvinnliga yrkesnätverket Nyks gjort.