facebooktwittermail

Skogsbolagen som är bäst och sämst på jämställdhet

Knappt var tredje person i skogsbolagens styrelser är kvinna. Inte ens var tionde virkesinköpare hos bolagen är kvinna. 

Det visar en genomgång som det kvinnliga yrkesnätverket Nyks gjort.

I kölvattnet av #metoo uppstod "slutaavverkat – en kvinnouppror mot machokulturen inom skogsbranschen. FOTO: HELENA GOHDE/ULF ARONSSON

Efter kvinnouppropet #metoo och skogsbranschens eget initiativ #slutavverkat för tre år sedan blev frågor om machokultur och andelen kvinnor och män i skogsbolagen livligt diskuterade. Nakenkalendern från skogsmaskinstillverkaren Ponsse för två år sedan blev ännu en brandfackla i debatten om synen på jämställdheten i branschen.