facebooktwittermail d

Skogsbolag ska redovisa utländska inbetalningar

Bolag med verksamhet inom naturresurser som skog eller kol måste bli öppnare med betalningar till utländska myndigheter, enligt ett lagförslag.

Inbetalningar till utländska myndigheter som överstiger 100 000 euro eller 860 000 kronor, måste rapporteras till Boverket, enligt ett lagförslag.

Redovisningsskyldigheten ska gälla bolag som sysslar med utvinning av naturresurser, närmare bestämt naturskog, torv, kol, malm, sand, grus, sten, lera, mineral, salt och råpetroleum.

Motverka korruption

Till de betalningar som ska rapporteras hör skatter, ersättning för produktionsrättigheter och utdelning. Tanken är att större öppenhet ska motverka korruption, skriver altinget.se.

Enligt propositionen ska lagändringarna träda i kraft den första januari.