facebooktwittermail

Skogsbolag förlorade strandskyddsmål

Möjligheten att utnyttja marken för skogsbruk ska inte påverkas av att strandskyddet utvidgas. Det skriver Högsta förvaltningsdomstolen i en dom.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande innebär att regeringens beslut ligger fast. Bilden är en genrebild.
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande innebär att regeringens beslut ligger fast. Bilden är en genrebild. FOTO: MARI NÄLSÉN AB

Skogsbolaget Bergvik Skog Väst AB har förlorat i en dom i Högsta förvaltningsdomstolen som rör två fall av utvidgat strandskydd. Ärendet har tidigare prövats av regeringen som avslog överklagandet.

De aktuella strandskyddsområdena ligger i Västmanlands och Värmlands län. Där har länsstyrelserna tidigare fattat beslut om att utvidga strandskyddet på bolagets mark med hänvisning till att områdena har höga värden.

"Påverkar äganderätten"

I sitt överklagande uttryckte Bergvik Skog bland annat oro för att beslutet skulle kunna påverka möjligheterna att anlägga vägar och virkesupplag. Men enligt Högsta förvaltningsdomstolens dom finns det inget som hindrar Bergvik Skog från att uppföra byggnader och anläggningar om det behövs för skogsbruket.

Däremot anser bolaget fortfarande att beslutet inverkar på äganderätten.

- Vi ser en tendens att det tillkommer allt fler hinder i äganderätten och markägarens brukande av marken. Vi ser att det här minskar marknadsvärdet på marken eftersom det kan likställas vid ett bebyggelseförbud, säger Mikael Perérs, som är fastighetschef på Bergvik Skog.

"Större bevisbörda"

Han är inte nöjd med domen, och säger att han gärna hade sett att de beslutande myndigheterna skulle ha en större bevisbörda.

- Vi är bestörta över detta, att man inte kräver större bevis från den beslutande myndigheten. Vi menar att bevisbördan ligger på länsstyrelsen att visa att det i varje enskilt fall finns sådana värden i naturen att strandskyddet ska utvidgas, säger Mikael Perérs.