facebooktwittermail d

Skogsbolag slipper betala för arkeologi

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att anläggandet av en skogsbilväg är en del av det vanliga skogsbruket, och därmed kan inte ett skogsbolag tvingas betala för arkeologiska undersökningar.

Arkivbild. Vägen på bilden har ingenting med det aktuella fallet att göra.
Arkivbild. Vägen på bilden har ingenting med det aktuella fallet att göra. FOTO: GÖRAN LUNDH/SKOGSSTYRELSEN

Länsstyrelsen kan besluta om att arkeologiska undersökningar ska göras när det finns risk att fornlämningar störs i samband med större byggen av olika slag. Den som utför exploateringen kan få stå för kostnaderna för utredningen.

Ett undantag gäller om anläggningen görs som en del av "pågående markanvändning", till exempel i jord- eller skogsbruk.

SCA överklagade

I ett ärende som vandrat hela vägen upp till högsta instans har frågan varit om anläggandet av en skogsbilväg är en del av pågående markanvändning eller inte.

Inte, ansåg Länsstyrelsen i Norrbottens län, som 2012 beslutade att SCA skulle betala för en arkeologisk undersökning där skogsbolaget ville bygga en 845 meter lång skogsbilväg i ett område nära Kalixälven.

SCA överklagade domen, men både förvaltningsrätten och kammarrätten gick på länsstyrelsens linje. Högsta förvaltningsdomstolen har dock kommit till en annan slutsats, bland annat med hjälp av ett yttrande från Skogsstyrelsen.

Del av rationellt skogsbruk

Myndigheten anser att transport ut ur skogen är en del av rationellt skogsbruk, och därmed är skogsbilvägar en del av pågående markanvändning.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det är vanligt med anläggning av skogsbilvägar och att det inte krävs något tillstånd för det. Den planerade vägen kan därför ses som en förlängning av det vanliga skogsbruk som bedrivs på marken, och länsstyrelsens beslut saknar därmed grund.

I det konkreta fallet har domen ingen direkt effekt. Målet avskrevs redan i kammarrätten då giltighetstiden för länsstyrelsens beslut gått ut.