facebooktwittermail d

Skogsbarometern: Allt färre skogsägare tror på stigande priser

Den svaga konjunkturen har nått skogen med sviktande tro på högre mark- och timmerpriser bland skogsägarna. Det framgår i årets Skogsbarometer.