facebooktwittermail

Skogsarbete kan undantas från inreseförbudet

Regeringen kommer att införa undantag i det tillfälliga inreseförbudet för säsongsarbetare inom trädgårds- och skogsnäringen, samt för personer som beviljats uppehållstillstånd av familjeskäl.

Nu ska regeringen "skyndsamt" se till att utländsk arbetskraft släpps in för att jobba som säsongsarbetare i det svenska skogsbruket.
Nu ska regeringen "skyndsamt" se till att utländsk arbetskraft släpps in för att jobba som säsongsarbetare i det svenska skogsbruket. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Inreseförbudet som gäller i Sverige infördes den 19 mars och förlängdes för en vecka sedan till den 15 juni. Det gäller alla utländska medborgare som reser till Sverige från andra än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Lichtenstein och Schweiz.

– Europeiska rådet och kommissionen har gjort en rekommendation att man öppnar upp för att till exempel säsongsarbetare inom trädgårdsnäring och skogsbruk ska kunna undantas för att det är samhällsviktiga insatser som de gör. Men också att fler som beviljats uppehållstillstånd i Sverige, inte minst de som beviljats det för familjeåterförening, också ska kunna resa in i landet, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP) till TT.

Ska ta fram ändringsförslag skyndsamt

Som ATL tidigare rapporterat har Sverige redan gjort undantag för vissa ”nödvändiga funktioner”, däribland säsongsanställda inom exempelvis bär- och grönsaksodling. Skogsarbetare har dock inte omfattats, då gränspolisen – som tillämpar förordningen om inreseförbudet – inte har tolkat denna yrkeskategori som en sådan nödvändig funktion eller verksamhet som förordningen syftar på.

– Det betyder ju inte att skogsproduktionen eller skogsvård inte är viktigt, men givet förutsättningarna just nu, med coronapandemin, så är det inte en så nödvändig funktion att en störning eller ett bortfall påverkar samhället tillräckligt negativt för att vi ska vilja göra undantag, har Patrik Engström, chef för gränspolisen, tidigare sagt till ATL

Regeringen ska nu se över förordningen och ta fram ändringsförslag "skyndsamt", enligt Per Bolund.

Läs mer: Olika besked om skogsarbetare från olika ministrar

Läs även: Polisen om inreseförbud: Vi utgår från lagtexten

Välkomnar beskedet

Skogsentreprenörernas VD Anna Furness välkomnar beskedet:

– Jag är jätteglad. Det är fantastiskt roligt, säger hon till ATL.

Tycker du det skulle ha kommit tidigare?

– Vi är bara tacksamma just nu. Flera av våra medlemmar kommer nu att få hit den arbetskraft de behöver.

Borde gjorts tidigare

Emma Terander är ansvarig för Public Affairs på Gröna arbetsgivare. Hon har länge varit pådrivande för att det ska vara möjligt för svenska skogsbolag att anlita utländsk arbetskraft trots inreseförbudet.

– Jag hoppas att det stämmer. Men regeringen har tidigare valt att inte följa rekommendationer från kommissionen, trots att de har sagt att de skulle göra det. Men jag hoppas som sagt att stämmer, ingen skulle bli gladare.

Skulle det kommit tidigare?

– Självklart. Redan när beskedet kom att jordbruket omfattades, vilket är mer än en månad sedan.

Inte stoppas längre

Beskedet togs också mot positivt av LRF.

– Det regeringen gör är jätteviktigt, säger Anders Johannesson som arbetar med frågan på LRF till TT.

– Det kommer bland annat att innebära att personer som kommer hit för att plantera skog och som hittills stoppats av gränspolisen nu får komma in. Skogsplanteringen har redan startat och pågår fram till midsommar. Även bärplockare från länder utanför EU kommer att släppas in.