facebooktwittermail

Skogsarbete från motorsåg till digitala skördare

När Thomas Åström började arbeta i skogen, fällde han träden med motorsåg. Nu arbetar han med den senaste digitala tekniken. "Det finns de som är skeptiska till utveckling och ny teknik, men det tycker jag inte att man ska vara".

[BILD)

Det var på 80-talet och skördarna började komma, men i ungefär ett år skördade Thomas Åström skog med motorsåg.

– Det var många timmar man arbetade ensam i skogen, och då fanns det inga mobiltelefoner. Jag fick lära mig att lösa det mesta på egen hand, eftersom det inte fanns någon att fråga eller få hjälp av.

– Det märker jag har förändrats. Nu plockar man bara fram mobilen och ringer en tekniker, så just det där att kunna lösa småsaker själv, det har man till stor del tappat, säger han.

Både teknik och metod

Under sitt arbetsliv har Thomas Åström gått från motorsågen, till de första skördarna och vidare in i digitalisering och uppkopplad utrustning. Både tekniken och produktionen är en helt annan i dag.

– Det har förändrats väldigt mycket sedan jag började. Den största utvecklingen har skett på maskinsidan. När jag började avverka med maskin gjorden man ungefär 25-30 000 kubik om året. Nu gör man 70- 100 000 kubik.

– Det är inte bara de nya maskinerna, utan även metodik och teknik som förändrats och blivit mer effektiv.

Nu arbetar han för John Deere med maskinsupport och utbildning. Denna dag har han precis varit ute med en entreprenör.

– Jag har startat igång en ny skördare och det gick bra. Det var gamla kunder, så de kan redan det mesta, det är skillnad om det är första maskinen.

Thomas Åström har arbetat i skogen på olika sätt sedan 80-talet, och har följt med i hela den tekniska revolution som skett i branschen. "Hade jag varit rädd och skeptisk, hade jag aldrig varit där jag är i dag".
Thomas Åström har arbetat i skogen på olika sätt sedan 80-talet, och har följt med i hela den tekniska revolution som skett i branschen. "Hade jag varit rädd och skeptisk, hade jag aldrig varit där jag är i dag".

Nyfiken på ny teknik

Man kan kanske tänka att det skulle vara den äldre generationen som skulle vara tveksam till nymodigheterna, men Thomas Åström ser tveksamhet även bland yngre.

– En stor anledning till att jag fick chansen att gå vidare till att bli instruktör och tekniker, är att jag är nyfiken och gärna följer med i den nya utvecklingen.

– Tekniken kommer alltid att gå framåt i en snabb takt, och hade jag varit rädd och skeptisk så hade jag inte varit där jag är i dag.

Stor utveckling har även skett för den som arbetar i maskinen.

– Mycket av den nya tekniken kommer ju för att förbättra ergonomin och sättet man arbetar på, så att man inte sliter ut kroppen på samma sätt som förut.

LÄS OCKSÅ: Lantbrukare - kanske världens bästa jobb

Thomas Åström hjälper kunderna med allt från att starta upp med nya maskiner till metodutbildning för att få ut maximalt per maskin och mantimme.
Thomas Åström hjälper kunderna med allt från att starta upp med nya maskiner till metodutbildning för att få ut maximalt per maskin och mantimme. FOTO: PRIVAT

Lättare men inte enklare

Jobbet har blivit lättare så till vida att det inte behövs råstyrka på samma sätt, men det har för den delen inte nödvändigtvis blivit enklare.

– Att jobba som manuell huggare var också ett yrke man måste lära sig, men ska man arbeta i maskin i dag så måste man ha både skogskunskapen och ett tekniskt kunnande, säger Thomas Åström.

Han menar att det gör mycket för resultatet om man har kunskap och använder maskinerna på rätt sätt.

– När jag jobbar med att utbilda i metod, så märker jag vilken skillnad det gör. Vi ser ett ökande intresse för metodutbildning från entreprenörer och skogsbolag.