facebooktwittermail

Skogsägarrörelsen dokumenteras

Skogsägarrörelsens historiska insatser ska dokumenteras för framtiden.

Det är skogsägardelegationen som har beviljat anslag ur Skogsägarnas forskningsfond. Fyra numera pensionerade tjänstemän från skogsägarrörelsen ska ta sig an uppdraget.

Sven Lundell, Jan Sandström, Sven Sjunnesson och Ulf Österblom presenterar sitt resultat om tre år, skriver LRF Skogsägarna i ett pressmeddelande.

I sin ansökan skriver de bland annat att de tror sig ha god kunskap om allt från rörelsens verksamhetsområde till de mer ideologiska och näringspolitiska delarna.ATL.nu