facebooktwittermail d

Skogsägarna går mot strömmen - tror på god lönsamhet

Fyra av fem delbranscher har en negativ syn på konjunkturen – endast skogsägarna är optimistiska och upplever god lönsamhet trots en tro på fallande timmerpriser.