facebooktwittermail d

Skogsägare rasar mot regeringens förslag

"Regeringsförslag slår hårt mot landsbygden"

Regeringens förslag om att satsa 20 miljoner kronor om året under en tioårsperiod för att inventera nyckelbiotoper i landets skogar kan få stora negativa konsekvenser för samhällsekonomin, för klimatarbetet och för landets skogsbönder.

Gemensamt uttalande

Det skriver Sveriges fyra skogsägarföreningar Norra Skogsägarna, Norrskog, Mellanskog och Södra tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, i ett gemensamt uttalande.

Enligt dem innebär förslaget innebär ett misstroende mot dagens skogspolitik och skogsägarnas frivilliga hänsynsarbete.

Det öppnar för godtycklighet och en rättsosäkerhet för skogsägarna som riskerar att få stora konsekvenser för samhällsekonomin, jobben och möjligheterna till ett effektivt klimatarbete.

"En död hand"

"I stora delar av norra Sveriges inland är redan hälften av skogen skyddad. Samtidigt är skogen ryggraden i landets näringsliv och avgörande för många människor på landsbygden. När ett område registreras som en nyckelbiotop läggs i praktiken en död hand över möjligheten att bruka marken" skriver de i uttalandet.

- Förslaget innebär ett hårt slag mot skogsägarna i landet, mot dem som sköter sina skogar väl, mot skogsnäringen och därmed mot hela landsbygden. Nu är det dags för politiker att stå upp för skogsägares rätt att bruka sina skogar, säger Torgny Hardselius ordförande för Norra Skogsägarna i ett pressmeddelande.

- Förutom allvarliga konsekvenser för klimatet och samhället är förslaget inte rättssäkert, förutsägbart och garanterar inte skogsägarna ersättning för den mark som kommer att skyddas, säger Lena Ek ordförande i Södra Skogsägarna.

Politiskt misslyckande

Förutom allvarliga konsekvenser för klimatomställningen och samhället är förslaget också ett politiskt misslyckande. Skogsstyrelsen har bjudit in berörda parter till en samverkansprocess om framtidens nyckelbiotopsinventering. Regeringen kör nu över den processen.

- Min bild av en samverkansprocess är att man gemensamt diskuterar för att finna en lösning. Nu väljer regeringen att helt köra över den processen. Regeringens interna kohandel drabbar istället landsbygden, vi behöver använda mer skog inte mindre, säger Sven Erik Hammar ordförande för LRF Skogsägarna i ett pressmeddelande.