facebooktwittermail d

Skogsägarna blir äldre och färre

På 20 år har de fysiska personer som äger skog blivit allt färre, större och äldre. Samtidigt har staten och det allmänna ökat sin produktiva skogsmark med 30 procent efter en ändring i deklarationerna.