facebooktwittermail

Skogsägarna blir äldre och färre

På 20 år har de fysiska personer som äger skog blivit allt färre, större och äldre. Samtidigt har staten och det allmänna ökat sin produktiva skogsmark med 30 procent efter en ändring i deklarationerna.

Äldre man i snickarbyxor som vandrar bort från kameran på en liten skogsväg.
Under de senaste 20 åren har Sveriges enskilda skogsägare blivit allt äldre och färre, men äger i genomsnitt större areal. FOTO: TORBJÖRN ESPING

Mellan 1999 och 2020 har antalet fysiska personer som äger skog minskat med 12 procent, från 354 288 till 313 084 personer. Det visar ny statistik från Skogsstyrelsen.