facebooktwittermail d

”Skogsägarna allt mjukare”

Att allt fler skogsägare allt mer framhåller annat än den ekonomiska investeringen när de talar om sin skog står i skarp kontrast till den politiska och offentliga debatten om skogen.

Ny vy på skogen? FOTO: RANIA RÖNNTOFT/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

För en tid sedan presenterades den årliga Skogsbarometern, en undersökning som tar pulsen på landets enskilda skogsägare och deras ekonomi.

Bakom undersökningen står Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna. Därför är det föga förvånande att bland annat skogsägarnas tankar kring framtida försäljningar och skuldsättning lyfts fram. Men det finns långt mer än så i undersökningen.

Intressant att notera är att de så kallat mjuka värdena av skogsägandet har blivit allt viktigare. Det vill säga känslan av att äga skog samt jakt och rekreation.

Förra året ansåg 45 procent av de tillfrågade att den ekonomiska biten var den viktigaste och 49 procent la större vikt vid mjuka värden. Ett glapp som har vidgats.

I år är andelen som främst lyfter fram de ekonomiska värdena bara 41 procent samtidigt som 56 procent av de tillfrågade skogsägarna framhåller de mjuka värdena som viktigast.

Att allt fler skogsägare allt mer framhåller annat än den ekonomiska investeringen när de talar om sin skog står dock i skarp kontrast till den politiska och offentliga debatten om skogen. I den har det snarare framställts som att skogsägarna närmast uteslutande drivs av ekonomisk vinstmaximering.

Men Skogsbarometern påminner oss om att de flesta av landets enskilda skogsägare främst drivs av viljan att skapa skogsmiljöer som kan värdesättas för mer än sin virkesproducerande förmåga.