facebooktwittermail d

Skogsägarförening i Värmland höjer priset rejält

Skogsägarföreningen VVDS höjer priset på massaved rejält och fyller samtidigt igen en del av det mellansvenska prisdiket.