facebooktwittermail d

Skogsägarföreningarna välkomnar pausen: "Modigt beslut"

UPPDATERAD

Skogsstyrelsens beslut att stoppa inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige är bra enligt skogsägarföreningarna. Men naturvården ger tummen ner.

– Det är bra att stoppa, och jag tycker att det var ett klokt och modigt beslut av Skogsstyrelsen, säger Jonas Eriksson som är medlemschef på Norra skogsägarna.

Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden och de har en nyckelroll för bevarandet av skogens hotade växter och djur. Men Jonas Eriksson anser att det aldrig var tanken att nyckelbiotopsbegreppet skulle tillämpas på så stora arealer som det kan handla om i nordvästra Sverige.

Norrskog håller med

Han får medhåll av Rolf Edström som är näringspolitisk kommunikatör på skogsägarföreningen Norrskog.

– Det har blivit att man har sparat mycket av samma sak och då blir inte nyttan så stor, säger han.

En stor del av de områden som nu pausas från Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering innehåller fjällnära skog och skog på låga boniteter. Det är på många ställen också långt till industrier, och det kan därför vara svårt att bedriva ett lönsamt skogsbruk.

Mycket är formellt skyddat och det finns också stora frivilliga avsättningar.

– Men det måste finnas möjlighet att bruka skogen även i nordvästra Sverige. Här finns också bördiga områden och det finns plats för både skogsbruk och naturvård, säger Jonas Eriksson.

Mellanskog delar uppfattningen

Skogsägarföreningen Mellanskog välkomnar också beslutet.

– Vi tycker oss ha sett en förskjutning av begreppet till att allt större områden klassats som nyckelbiotoper. I praktiken har många skogsägare riskerat att få stora områden klassade som nyckelbiotoper och därmed bli rättslösa, skriver Mellanskogs ordförande Karin Perers i ett pressmeddelande.

Naturskyddsföreningen negativ

Naturskyddsföreningen är dock kritisk till Skogsstyrelsens beslut och tycker att det försvårar den fortsatta samverkansprocessen.

– Vi behöver se var det landar, men Skogsstyrelsen har kraftigt rubbat förtroendet och försämrat förutsättningarna för den öppna dialog man utlovade i början av processen, säger Malin Sahlin som är sakkunnig i skogsfrågor på Naturskyddsföreningen.

Hon anser att det saknas kunskap om nyckelbiotopernas förekomst och att det som behövs är mer kunskap, inte en paus i inventeringen.

– Det blir en slags kunskapsförbud i hela nordvästra Sverige, säger hon.

Det finns mer skyddad skog i nordvästra Sverige än på många andra håll i landet.

– Självklart måste skyddet jämnas ut för det är en skev fördelning i dag och vi behöver skydda mer skog i södra Sverige, men det betyder inte att man inte ska bevara den skyddsvärda skogen i nordvästra Sverige där vi i dag har ett funktionellt skogsekosystem, säger Malin Sahlin.

Varken Jonas Eriksson på Norra skogsägarna eller Rolf Edström på Norrskog tror dock att Skogsstyrelsen paus i nyckelbiotopsinventeringarna ökar antalet avverkningsanmälningar. Rolf Edström påpekar att skogsägare ofta är medvetna om höga naturvärden på sina fastigheter och att många försöker få ett formellt skydd, exempelvis genom Komet.

Läs mer: Nyckelbiotoper pausas i nordväst

Fakta: Skogsstyrelsens paus

Skogsstyrelsen pausar inventeringen av nyckelbiotoper i fjällkommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Strömsund, Krokom, Åre, Berg, Härjedalen, Älvdalen, Malung-Sälen samt delar av Torsby kommun.