facebooktwittermail d

Skogsägarföreningarna startar valrörelsen

Med rätt förutsättningar kan familjeskogsbruket bidra med 240 träd per invånare i Sverige de kommande tio åren. Det framgår av ett nytt skogspolitiskt program från skogsägarrörelsen.