facebooktwittermail d

”Besviken på regeringen”

Skogsägarföreningarna och oppositionen har en sak gemensamt när parterna kommenterar regeringens strategi för det nationella skogsprogrammet. Alla efterlyser fler konkreta åtgärder.

Många frågor kring skogsprogrammet återstår enligt toppar inom skogsbranschen.
Många frågor kring skogsprogrammet återstår enligt toppar inom skogsbranschen.

När regeringen presenterade det nationella skogsprogrammet i förra veckan var det långt i från en konkret handlingsplan som lades fram.

Kommentarerna från branschorganisationerna har inte låtit vänta på sig. Så här säger Karin Perers, ordförande för Mellanskog:

– Jag är besviken på regeringen att den hoppar över riksdagen. Regeringen borde ha lagt fram en proposition så att riksdagen hade kunnat förankra skogsprogrammet långsiktigt över blockgränserna. Så vitt jag förstår kommer ingenting mer konkret att hända före valet, säger hon till ATL.

Karin Perers, styrelseordförande i Mellanskog.
Karin Perers, styrelseordförande i Mellanskog.

Men Perers påpekar att det också finns ljuspunkter i agerandet.

– Det är positivt att regeringen engagerar sig. Tidigare har det varit olika besked från landsbygds- och miljöministern, nu verkar de vara överens. Det är också bra att regeringen ska tillsätta en utredning för att se över Artskyddsförordningen. Men jag önskar att regeringen hade varit snabbare att ta fram ett skogsprogram i förslagsform att lägga på riksdagens bord.

”Vi förväntade oss något mer konkret”

Göran Örlander, skogsstrateg Södra.
Göran Örlander, skogsstrateg Södra.

Göran Örlander är skogsstrateg på Södra och kommenterar nyheterna så här:

– Det finns mycket som är bra i strategin för det nationella skogsprogrammet, regeringen pekar på äganderättens betydelse och behovet av långsiktiga spelregler. Att regeringen nämner äganderätten så starkt ser vi som en trendförändring. Men vi hade förväntat oss en mer konkret strategi. Det blir ju ingenting om det inte finns någon handlingsplan. Regeringen har valt en metodik där det den skriver blir ganska okontroversiellt. Vi är också oroade att det här blir instabilt över tid, det känns inte som om det är politiskt förankrat, säger han och fortsätter:

– Regeringen kommer inte med någon tydlig lösning på avvägningen mellan produktion och miljö. Jag har svårt att se hur regeringens mål med en växande bioekonomi ska kunna ske utan att lönsamma produktionshöjande åtgärder får en mer framträdande plats i nationella skogsprogrammet.

Många frågetecken

Rolf Edström, kommunikationschef på Norrskog.
Rolf Edström, kommunikationschef på Norrskog. FOTO: NORRSKOG

Rolf Edström är Kommunikationschef på Norrskog och även där är frågetecknen många:

– Det finns plus och minus men framför allt frågetecken. Det är givetvis jättekul att regeringen äntligen pratar om skogsprogrammet men sen är det mycket som inte är konkret. Det står mycket om vad man vill åstadkomma men inte hur man ska göra det. Vi är ju glada över att det kommer ett skogsprogram men det är viktigt att det blir bra, säger Rolf Edström.

”Tagit lång tid”

Jonas Eriksson, medlemschef vid Norra och ansvarig för näringspolitiska frågor, efterlyser också fler konkreta åtgärder:

– Det har tagit väldigt lång tid för regeringen att presentera sin strategi, det har varit som ett vakuum i två år. Det finns många positiva delar i strategin. Det är bra att regeringen betonar långsiktighet och att den visar respekt för äganderätten. Det är också positivt att Artskyddsförordningen ska ses över. Men det finns en mättnad på dialog och nu behöver vi se fler konkreta åtgärder. En proposition till riksdagen hade varit att föredra, men jag är ändå förhoppningsfull, säger han.

Jonas Eriksson, medlemschef, Norra.
Jonas Eriksson, medlemschef, Norra.

Moderaternas miljö- och jordbrukspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard skräder inte orden när hon kommenterar skogsprogrammet:

– Att regeringen efter fyra års arbete endast kan presentera fem övergripande fokusområden är under all kritik. Regeringen bör snarast återkomma med en konkret handlingsplan i stället för fina ord som inte betyder någonting, säger hon i ett uttalande.

LÄS OCKSÅ: Många frågetecken kring skogsprogrammet

LÄS OCKSÅ: Efterlängtat besked om artskyddet