facebooktwittermail

Forskning i egen skog

Förutom medlemmarnas 6,2 miljoner hektar äger de fyra stora skogsägarföreningarna också egen skog. Den används mest i demonstrationssyfte, men också som kapitalplacering.

De flesta av skogsägarföreningarna har "ärvt" sin skog.
De flesta av skogsägarföreningarna har "ärvt" sin skog.

ATL har frågat de fyra största skogsägarföreningarna i Sverige hur mycket skog de själva äger och varför. De vanligaste svaren är att föreningen fått ”ärva” skog som en följd av tidigare affärer. Men de äger också egen skog för att visa medlemmarna hur bra skogsbruk kan bedrivas, för forskningsprojekt och för att anordna skogsdagar. Men ingen av föreningarna har några planer på att förändra sina skogsinnehav.