facebooktwittermail d

Skogsägare varnas för hög brandrisk

Det har varit extremt torrt i stora delar av landet under en längre tid och risken för skogsbränder är stor i hela södra Sverige och längs norrlandskusten. Nu uppmanar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till extra försiktighet.

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: MOSTPHOTOS

Det råder eldningsförbud på många platser i landet. Som markägare bör man därför vara extra uppmärksam om det finns campare eller är mycket friluftsliv i skogen.

Skärpt vaksamhet

Samtidigt gäller det också skärpt vaksamhet på det arbete som utförs i skogen. Storbranden i Västmanland för två år sedan, utlöstes till exempel av gnistbildning från en markberedningsmaskin.

– Som skogsägare ska man vara medveten om riskerna och vidta extra försiktighetsåtgärder. Det kan vara i form av personal som är med och bevakar, säkerställa att släckningsutrustning är tillgänglig och att det är lätt att larma om det uppstår akutläge, säger Jan Wisén, biträdande avdelningschef på MSB, myndigheten för samhällskydd och beredskap.

Tidig upptäckt

Han understryker att det viktigaste för att kunna begränsa en skogsbrand är att den upptäcks tidigt.

På många håll ser det ut att bli ett väderomslag men det behöver inte nödvändigtvis betyda att brandrisken avtar. På stora områden har det varit en lång period av torka med hög värme. Då gör några enstaka skurar inte någon större skillnad.

– Även om temperaturen sjunker några grader är det fortsatt hög brandrisk. Vegetationen har torkat upp under lång tid och det krävs mycket nederbörd nu för att brandrisken ska minska, säger Jan Wisén.