facebooktwittermail d

Skogsägare vann i mål om bombmurkla

Mark- och miljööverdomstolen gick på ägarens linje och ändrar den tidigare domen.

Bombmurkla.
Bombmurkla. FOTO: LÄNSSTYRELSEN

Den sällsynta och fridlysta bombmurklan har stoppat en markägare att avverka ett skogsområde i Värmland. Han ville avverka ett område på ett och ett halvt hektar 70-årig skog på sin skogsfastighet i Ölme.

Ett område som är avverkningsbart enligt skogsvårdslagen, men en rad tunga myndigheter som säger nej.

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och till sist Miljödomstolen, stoppade avverkningen efter det att svampen hittats i markerna.

Nu har mark- och miljööverdomstolen gett skogsägaren rätt.

­­Mark- och miljööverdomstolen skriver i domen att mark- och miljödomstolens dom ändras och att mark- och miljööverdomstolen "undanröjer länsstyrelsens i Värmlands län beslut från den 10 februari 2015". Domstolen skriver vidare i domen "om en tillämpning av de nationella fridlysningsbestämmelserna skulle innebära att den pågående markanvändningen avsevärt försvåras ska åtgärden bedömas som tillåten och dispens ges".

Målet visas åter till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Läs mer: Rödlistad svamp stoppar avverkning