facebooktwittermail

Skogsägare kräver staten på fyra miljoner

En skogsägare med mark i Ånge kommun kräver staten på fyra miljoner kronor sedan ett naturreservat bildats på hans ägor.

För ett år sedan inrättade länsstyrelsen i Västernorrland området Kullbäcken-Markbäcken till naturreservat, vilket exempelvis stoppar skogsbruk på marken.

Det är den skadanmarkägaren nu vill ha ersättning för, skriver Dagbladet och Sundsvalls Tidning.

Någon överrenskommelse med staten har inte gått att nå och just nu pågår förhandlingar om ersättning med länsstyrelsen.

Eftersom den juridiska processen kräver att en stämningsansökan lämnas in inom ett år har ärendet också gått till miljödomstolen. Markägarens juridiska ombud hoppas dock att parterna ska nå en frivillig uppgörelse

Kullbäcken-Markbäckens naturreservat omfattar 276 hektar, enligt länsstyrelsen. ATL.nu