facebooktwittermail

”Alla inblandade vet att hans skog blir helt värdelös”

Åre

Att få sin skog registrerad som nyckelbiotop kan ge stora ekonomiska konsekvenser för enskilda skogsägare. Värden på tiotals miljoner går förlorade när stora områden registreras.

– För mig är det helt oförståeligt att vi har en process som kan få gå till på det sättet, säger skogskonsulten Fredrik Eliasson.

Att skogen fortsätter brukas är avgörande för glesbygdskommuners överlevnad, enligt skogskonsulten Fredrik Eliasson: ”I norra Sverige kommer majoriteten av skatteintäkterna från skogsbruket.”
Att skogen fortsätter brukas är avgörande för glesbygdskommuners överlevnad, enligt skogskonsulten Fredrik Eliasson: ”I norra Sverige kommer majoriteten av skatteintäkterna från skogsbruket.” FOTO: MARION PALM

Att få 235 hektar skog registrerad som nyckelbiotop hör inte till vanligheterna. Men det blev verklighet för en skogsägare som ATL talat med som vill ­vara anonym.