facebooktwittermail

Skogsägare i kläm mellan myndigheter

När Anette och Peter Glännerud skulle avverka fick de ett vitesföreläggande från Skogsstyrelsen om de högg ned naturvärdesträden. Samtidigt hotade länsstyrelsen med åtal om träden lämnades kvar eftersom de då kunde skada fornminnen.

Enligt Skogsstyrelsen skulle träden sparas och enligt länsstyrelsen skulle de tas ned. 23 veckor tog det för myndigheterna att ge klara besked om Peter och Anette Glänneruds avverkningsanmälan.
Enligt Skogsstyrelsen skulle träden sparas och enligt länsstyrelsen skulle de tas ned. 23 veckor tog det för myndigheterna att ge klara besked om Peter och Anette Glänneruds avverkningsanmälan. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Anette och Peter Glännerud, Dala-Floda, köpte till skog i samband med en omarrondering. För att finansiera köpet behövde de göra några avverkningar. Men det visade sig inte vara det lättaste.