facebooktwittermail d

Skogsägare får avverka trots knärot

Skogsstyrelsen avslog en skogsägares anmälan om föryngringsavverkning eftersom det fanns exemplar av knärot i avverkningsområdet. Skogsägaren överklagade då till mark- och miljödomstolen som nu meddelar att de upphäver beslutet.