facebooktwittermail

Skogsägare, använd civil olydnad

Civil olydnad har blivit något som vi svenska markägare sett hända men aldrig trott oss behöva använda själva.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Min uppmaning till alla Sveriges skogsägare är att årligen den 1 juli anmäla hela sitt skogsinnehav för slutavverkning.

Varför? Skogsstyrelsen stänger ner sin verksamhet under juli månad. Exempelvis fanns i hela Norrbottens län 2016 under juli månad bara två tjänstemän i arbete.

2017 anmälde jag hela mitt innehav, cirka 250 hektar för slutavverkning. Jag delade upp anmälningarna enligt de olika bestånden och det blev en munter läsning. Den första bekräftelsen kom 17 juli. Sedan dröjde det till den 8 augusti när större delen av mina anmälningar bekräftades, alltså efter tre veckor.

Den 5 oktober, det vill säga 12 veckor efter anmälan fick jag en anmodan att ej avverka ett bestånd.

Det jag vill visa är hur lätt vi kan kringgå alla besvärligheter. Min uppmaning till alla Sveriges skogsägare är att avverkningsanmäla hela sitt innehav varje år den första juli.

Vi överbelastar ett system som ej längre hjälper oss och vi färglägger hela Sveriges skogsmark grå (färgen för slutavverkning). Då kan vi ta tillbaka rätten att bruka vår egen skog.

Mats Åhlund

Arenmark, Piteå