facebooktwittermail d

Ny metod för utskotning kan spara stora mängder bränsle

Nya digitala tjänster gör det möjligt att spara in upp till 17 procent av skotarens körsträcka. Bränslebesparingen kan i sin tur bli ännu högre när de mest komplicerade vägarna undviks.