facebooktwittermail d

Skogens Nobelpris för forskning om näringsupptag

Torgny Näsholm får årets Marcus Wallenbergpris för sin forskning om skogsträdens näringsupptag. Forskningen kan både ge bättre skogsplantor och på sikt även ha påverkan för annan växtodling.

Torgny Näsholm får årets Marcus Wallenbergpris för sin forskning som kan bidra till bättre skogsplantor och mindre kväveläckage.
Torgny Näsholm får årets Marcus Wallenbergpris för sin forskning som kan bidra till bättre skogsplantor och mindre kväveläckage. FOTO: ULF ARONSSON

Årets mottagare av Marcus Wallenbergpriset är Torgny Näsholm, professor vid SLU i Umeå. Han får priset för sin forskning kring skogsträdens näringsupptag, och då framför allt vad gäller kväve.

Aminosyror

I skogen är kväve ofta en begränsande faktor för tillväxten. Tidigare har forskningen mest fokuserat på trädens upptag av mineralkväve, ammonium eller nitrat. Men de kan också ta upp organiskt kväve i form av aminosyror direkt ur marken, och det är vad Torgny Näsholms forskning varit inriktad på.

– Till att börja med kartlade vi vilka kväveföreningar som finns tillgängliga i marken, och för det fick vi utveckla en särskild metodik hämtad från neurofysiologin. Den visade att aminosyror står för merparten av det kväve som finns i marken och att skogsväxternas kväveförsörjning till en betydande del kommer från aminosyror, berättar han.

Gödningsmedel

Studierna visade också att små plantor som gavs tillskott av aminosyror alltid fick ett mycket mer utvecklat rotsystem, och att det därför kunde vara ett bra gödningsmedel.

– Av de cirka 20 aminosyror som finns valde vi ut två som var speciellt bra, arginin och lysin, som är basiska och därför binds effektivt till markpartiklar.

Ett första patent som skyddar användandet av basiska aminosyror som gödselmedel söktes år 2000 och Torgny Näsholm har tillsammans med sina kollegor även utvecklat nya typer av långtidsverkande växtnäring med aminosyror som kvävekällor.

Mindre läckage

De nya preparaten, som tillförs vid plantering av till exempel gran- och tallplantor, tas upp mer effektivt av plantans rötter och stimulerar tillväxten av finrötter och mykorrhiza, vilket i sin tur förbättrar plantans förmåga att etablera sig i fält. Det effektiva upptaget gör också att det behövs mycket små mängder kväve vilket minskar riskerna för läckage.

– Till varje planta behövs cirka 40 milligram kväve. Det innebär 80 gram kväve per hektar, säger Torgny Näsholm.

Även om det inte är direkt jämförbart kan det ställas i relation till de 150 kilo mineralkväve per hektar som är en normal giva vid gödsling av mogen skog.

Storskaliga tester

Holmen Skog använder sedan ett antal år Torgny Näsholms gödning vid sina två plantskolor och storskaliga tester pågår kring plantgödsling i fält med det långtidsverkande preparatet. Att gödningen baserad på aminosyror har positiva effekter på plantornas överlevnad och etablering är klart, men några utvärderingar av långtidseffekterna på tillväxt och produktion finns ännu inte.

– Vi är fortfarande mitt uppe i det här. Det är en ganska enkel upptäckt men som kan få en massa effekter. I år ska vi testa att tillföra den mer långtidsverkande formen till 0,5-1 miljon plantor i fält. Vi ser redan fram emot augusti när vi kan börja utvärdera resultaten, säger Torgny Näsholm.

Han säger också att det finns flera andra spännande tillämpningar, men som han ännu inte kan avslöja.

Andra växter

– Vi började ju med skog men parallellt har vi också jobbat med golfbanor och haft samarbeten med andra typer av odling, till exempel sockerrör i Australien. Skogen är inte den största marknaden på sikt, biologin är generell, men först måste vi ha mer kunskaper för att se om effekten är lika stor som på skogsträd.

Marcus Wallenbergpriset instiftades 1980 och har liknats vid ett Nobelpris för forskning med betydelse för skogsindustrin. Priset är på 2 miljoner kronor och kommer att delas ut av Hans Majestät Konungen vid en ceremoni i Stockholm i september.

LÄS OCKSÅ: GMO-växt tar upp mer organiskt kväve

LÄS OCKSÅ: Gödning i såplatta ska ge skjuts åt rötterna