facebooktwittermail d

Skogen som kolsänka – så tycker skogsbolagen

EU arbetar med ett nytt LULUCF-förslag där kolinbindningen i skog och mark ska öka och fler företag skapar affärer genom att hyra ut svenska skogar som kolsänkor. 

ATL har frågat en rad stora svenska skogsbolag och skogsägare hur de ställer sig till utvecklingen där skogens roll som kolsänka får en mer central roll och hur det kan påverka det svenska skogsbruket.