facebooktwittermail d

Skogen kan klara högre temperatur

Klimatförändringarna behöver inte betyda större skador från insekter och svampar, enligt forskare på programmet Future Forest.

UPPSALA ATL
Ekologen och doktoranden Ida Kollberg har undersökt vad ett varmare klimat betyder för den röda tallstekeln som vid sina utbrott äter upp barren och orsakar stora tillväxtförluster.

Snabbare


Hennes första resultat pekar visserligen på att larverna utvecklas snabbare i en varmare miljö. Men det gör larvernas fiender också, vilket gör att larverna var färre i den varmaste miljön. Tvärtemot den vanliga föreställningen att mer värme leder till större insektsskador.

- Det är det man ofta säger, men det är grundat på att
man bara tittat bara på själva skadeinsekten. Men man måste titta på vad som händer runt omkring, säger Ida Kollberg.

Ökad tillväxthastighet


- Myror och parasitsteklar kommer att ha samma fördelar som skadeinsekterna med ökad tillväxthastighet.

Forskningen är i ett tidigt stadium och hon kan inte säga om insekterna kommer att bli ett större eller mindre problem med ett varmare klimat. Men det behöver inte nödvändigtvis bli ett större problem.

Det är dock skillnad på insekter och insekter. Granbarkborren kan till skillnad från den röda tallstekeln föröka sig flera gånger under en säsong, vilket ger större skador när det är varmare.

Sjukdomarna gynnas


Ett varmare klimat kommer sannolikt också att gynna svampsjukdomar.

Men enligt Jonas Oliva på institutionen för skoglig mykologi och patologi beror sjukdomarna mer på skogsskötsel än på värme.

Rotrötan kostar


Den svenska granodlingen med flera gallringar har gjort att uppåt 15 procent av granarna i Sverige dör på grund av rotrötan, vilket kostar skogsbruket en halv miljard om året.

Men ett skogsbruk mer inriktat på blandskogar med mer löv och färre gallringar kan göra skogen mer motståndskraftig och mildra skadorna efter sjukdomar och insekter.

- Sjukdomarna vi ser är en återspegling av skötseln. Beroende på hur vi sköter skogarna blir det mer eller mindre skador, säger Jonas Oliva. Torbjörn Esping