Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 6 september 2019

  Ytterligare satsningar på skydd av värdefull skog

  Anslaget för att betala skogsägare för skydd av skog ökar med 200 miljoner kronor redan i år.

   Isabella Lövin är språkrör för Miljöpartiet och miljö- och klimatminister.
  Isabella Lövin är språkrör för Miljöpartiet och miljö- och klimatminister. FOTO: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  Resurserna för att skydda mark ökar ytterligare. 200 miljoner skjuts till i år, och lika mycket varje år till och med 2022.

  – Vi vet att det i dag finns många naturområden som har ett högt skyddsvärde men som är hotade av avverkning. Där behöver vi se till så att vi kan gå in med snabba insatser, sa Per Bolund, språkrör för Miljöpartiet och bostads- och finansmarknadsminister, när budgetnyheten presenterades på fredagsförmiddagen.

  Anslaget för skydd av värdefull skog skars ner kraftigt när Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag antogs i vintras. Budgetöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna fyller på en del minskningen, men totalnivån ligger fortfarande under vad den gjorde före riksdagsvalet. Det gäller även för det separata anslag för de ersättningar som Skogsstyrelsen hanterar som också får ett tillskott i höstbudgeten. Anslaget för åtgärder för värdefull natur, som bland annat går till skötsel av naturreservat och nationalparker, tillförs 400 miljoner kronor nästa år.

   Per Bolund är språkrör för Miljöpartiet och finansmarknads- och bostadsminister.
  Per Bolund är språkrör för Miljöpartiet och finansmarknads- och bostadsminister. FOTO: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  Tunga elfordon

  I höstbudgeten utökas också klimatpremien för elbussar till att omfatta ellastbilar och elektrifierade arbetsmaskiner, vilket inkluderar traktorer som används i jordbruket och tunga entreprenadmaskiner. Tillskottet är 20 miljoner kronor vilket gör hela premien till 120 miljoner kronor under 2020.

  – De tunga transporterna och arbetsmaskinerna står tillsammans för sex miljoner ton utsläpp per år, och det är 10 procent av Sveriges klimatutsläpp, sa Isabella Lövin, språkrör för Miljöpartiet och miljö- och klimatminister.

  Övergödning

  I ett paket för renare hav tillförs 240 miljoner kronor som bland annat ska gå till att motverka övergödning. Åtgärder för att gynna pollinerande insekter tillförs 70 miljoner kronor.

  En fråga ställdes under presskonferensen om höstbudgeten kommer att återinföra den omdebatterade indexeringen av drivmedelsskatterna med konsumentprisindex plus två procent.

  – Regeringen kommer att återkomma med ett besked om hur vi använder beskattningen när budgeten presenteras, svarade Per Bolund.

  Höstbudgeten lämnas över till riksdagen den 18 september.

  Relaterade artiklar

  Till toppen