Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 28 september

  WWF vill se ny skogspolitik

  Tillståndet är dåligt i den svenska skogen, skriver WWF i en ny rapport. Därför måste den svenska skogspolitiken ändras, tycker WWF och föreslår sex åtgärder till regering, riksdag och myndigheter.

  FOTO: Rolf Segerstedt

  Vissa av WWF:s förslag till ny skogspolitik (se faktaruta) känns okontroversiella. Till exempel borde det vara svårt att hitta någon som inte vill att skogspolitiken ska grundas på vetenskap. Att ansvarsfulla skogsägare premieras borde även företrädare för skogsbruket kunna ställa sig bakom medan uppfattningarna går isär vad gäller tillståndet för den biologiska mångfalden (se separat artikel).

  ”Olycklig väg”

  – WWF:s önskelista pekar mot ytterligare byråkratisering och statligt styrande av skogsbruket vilket vi tror är en olycklig väg. Dagens politik med frihet under ansvar innebär att skogsägare agerar olika, vilket vi anser är positivt för skogens alla värden, skriver Linda Eriksson på Skogsindustrierna i ett mejlsvar till ATL, och fortsätter:

  – Skogsbruket bygger redan i dag på vetenskap och beprövad erfarenhet och skogsägare, såväl familjer som bolag, har en hög grad av både kunskap om sina naturvärden och ansvarstagande, bland annat genom alla de frivilliga avsättningarna.

   ”WWF:s önskelista pekar mot ytterligare byråkratisering och statligt styrande av skogsbruket”, säger Linda Eriksson.
  ”WWF:s önskelista pekar mot ytterligare byråkratisering och statligt styrande av skogsbruket”, säger Linda Eriksson. FOTO: Björn Leijon

  Målet om 30 procent representativt skydd av skog kan också ha svårt att få både acceptans och finansiering. Enligt WWF är 11 procent av den produktiva skogsmarken skyddad. För att komma upp till 30 procent krävs ytterligare cirka 4,5 miljoner hektar. Det kan antingen avsättas frivilligt, vilket gått trögare med tiden, eller genom tvingande lagstiftning, vilket kan vara svårt att få stöd för.

  Avsättning mot ersättning

  I så fall återstår avsättning mot ersättning. Med nuvarande ersättningsnivå på 125 procent av marknadsvärdet och ett snittpris för svensk skogsmark på 67 000 kronor per hektar skulle ersättningen för 4,5 miljoner hektar bli 375 miljarder kronor, eller 40 procent av de samlade årliga utgifterna i Sveriges statsbudget. Utöver det tillkommer kostnader för minskad industriproduktion, färre arbetstillfällen och lägre skatteintäkter.

  Hur tänker ni att man ska gå tillväga för att 30 procent av skogens ska skyddas?

  – Vi har inte gjort några beräkningar av hur många hektar som behövs. Det viktiga är att få i gång en trovärdig process för att bevara den biologiska mångfalden baserad på bästa kunskap. Troligen behövs en kombination av frivillighet, ersättning och lagstiftning. Men bevarandet handlar inte bara om rena avsättningar utan även ett anpassat skogsbruk. Det viktiga är att få till en landskapsförvaltning med funktionella ekologiska nätverk av olika skogstyper, säger Peter Roberntz, senior skogsexpert på WWF.

  LÄS MER: Delade meningar om biologisk mångfald

   ”Troligen behövs en kombination av frivillighet, ersättning och lagstiftning”, säger Peter Roberntz om målet med 30 procents avsättningar.
  ”Troligen behövs en kombination av frivillighet, ersättning och lagstiftning”, säger Peter Roberntz om målet med 30 procents avsättningar. FOTO: Världsnaturfonden WWF

  WWF:s förslag till ny skogspolitik:

  En skogspolitik grundad på vetenskap.

  En lagstiftning och lagtillsyn som säkrar ett hänsynsfullt skogsbruk.

  Ett politiskt mål och resurser för att uppnå 30 procent representativt skydd av skog.

  Förbättrad kunskap om naturvärden i skogen.

  Att ansvarsfulla skogsägare premieras.

  Att biologisk mångfald bevaras i skogslandskapen.

  Relaterade artiklar

  Till toppen