Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 27 januari

  Barkborrar hotar – men tjäder kan stoppa avverkning

  Skogsägaren Leif Olausson i Härryda vill avverka knappt sex hektar för att stoppa en barkborreinvasion. Men Skogsstyrelsen vill att han avsätter knappt en fjärdedel av skogsbeståndet för att värna en lekplats för tjäder.

  – Det blir en barkborreodling om skogen måste stå kvar, säger Leif Olausson till ATL.

   Tjädern förekommer i större skogsområden över hela landet.
  Tjädern förekommer i större skogsområden över hela landet. FOTO: Øystein Søbye /Samfoto/TT

  Leif Olausson brukar 95 hektar skog som hör till familjegården Slapperhult utanför Härryda. Sedan den svåra stormen 1969, då Leif Olaussons far drev gården, har det förekommit granbarkborrar här och var på fastigheten, och särskilt på ett område på knappt sex hektar.

  De senaste åren har barkborrarna ökat på området. Nu vill han därför avverka de värst drabbade 5,7 hektaren, motsvarande cirka 2 000 skogskubikmeter, sett till skogsbeståndets virkesvolym.

  – Om den här skogen får stå kvar blir den inget annat än en barkborreodling, säger han till ATL.

  I oktober skickade han in en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen, som dock inte meddelat något beslut än. Men enligt ett förhandsbesked bör han avsätta 1,2 hektar (inklusive en kantzon) helt. På ytterligare 1,5 hektar, det mest angripna området, ska 70 procent stå kvar, medan resten får plockhuggas.

  Övriga tre hektar får däremot avverkas utan restriktion. Skogsstyrelsen har redan, genom att snitsla vissa träd, markerat in området som man anser bör sättas av. Enligt förslaget ska därmed motsvarande runt 500 skogskubikmeter sparas, vilket utgör en dryg fjärdedel av Leif Olaussons planerade avverkning.

   Skogsstyrelsen har snitslat in träd för att markera det område som de anser bör omfattas av restriktioner för att värna en tjäderlekplats i ett angränsande skogsbestånd.
  Skogsstyrelsen har snitslat in träd för att markera det område som de anser bör omfattas av restriktioner för att värna en tjäderlekplats i ett angränsande skogsbestånd. FOTO: Privat

  Anledningen: Det finns en sedan tidigare känd tjäderlekplats i ett angränsande 40-årigt skogsbestånd på Leif Olaussons mark, enligt myndigheten. Lekplatsen återfinns inom en radie av 500 meter från det planerade avverkningsområdet. Inspektörer säger sig ha hittat tjäderspillning på fyra platser i det angränsande området. Och det tyder på att lekplatsen fortfarande används, vilket bör medföra restriktioner, i enlighet med artskyddsförordningen, menar Skogsstyrelsen.

  Leif Olausson säger sig dock aldrig själv ha identifierat något tjäderspel i området. Han sågar även förslaget om att en del av beståndet bör plockhuggas i stället för att avverkas helt.

  – Att ta bort enskilda träd ökar dels risken för barkborreangrepp, men också för att skogen blir stormfälld. Det kan bli väldigt dyrt för mig om jag ska ha dit maskiner hela tiden för att ta vara på sådant, säger han.

   Leif Olausson plågas som många andra skogsägare i landet av granbarkborrar och nu vill han avverka det värst drabbade området på sin mark. Men en tjäderlekplats kan delvis stoppa hans planer, enligt Skogsstyrelsen.
  Leif Olausson plågas som många andra skogsägare i landet av granbarkborrar och nu vill han avverka det värst drabbade området på sin mark. Men en tjäderlekplats kan delvis stoppa hans planer, enligt Skogsstyrelsen. FOTO: Privat

  Per Johansson är skogskonsulent på Skogsstyrelsens Göteborgsdistrikt och en av två inspektörer från myndigheten som inspekterat Leif Olaussons skog. Per Johansson konstaterar – med hänvisning till länsstyrelsens bedömning och Artskyddsförordningen – att tjädern är en hotad art i bland annat Västergötland.

  – Lekplatsen är känd sedan tidigare och spillning på fyra platser indikerar att lekplatsen fortsatt nyttjas. Det är ofta områden med mossar, kantzoner, bärris, myrstackar, senvuxna tallar och så kallade kjolgranar med grenar som växer utefter backen som hontjädrar gärna tar skydd under när de ruvar, säger Per Johansson till ATL.

  Avverkning av större ytor än en hektar bör generellt undvikas inom en radie av 500 meter från lekplatscentrum, enligt Artskyddsförordningen.

  – Förekomsten av tjäder har minskat över längre tid i Götaland och även om vi sett tillfälliga ökningar så är den så pass sällsynt att vi enligt Artskyddsförordningen måste ta hänsyn till den. Det handlar om att tjädern inte har en gynnsam bevarandestatus i Västra Götaland.

  Så vad lutar ni åt för beslut i det här fallet?

  – Vi jobbar med ärendet just nu så det kan jag inte uttala mig om än, säger han och tillägger att den här typen av ärenden är relativt sällsynta.

  När tror du att ni har ett beslut då?

  – Det bör väl ske under de närmaste veckorna skulle jag tro.

  Vad tänker du om risken för granbarkborreinvasion om Leif Olausson inte får avverka hela beståndet?

  – Om det skulle bli så kan en ny kontakt tas och vi kan då se om vi behöver göra en ny bedömning och eventuellt fatta ett nytt beslut.

  I kontakten med Leif Olausson har ni föreslagit plockhuggning som en åtgärd för att motverka spridning. Men han ser få fördelar med det?

  – För att ta hänsyn till tjädern kan inga hyggesytor skapas i närhet till lekplatsen. I delar kan det vara möjligt med en plockhuggning. I samband med det kan det vara aktuellt att ta enskilda riskträd, det är en bedömning från fall till fall.

  Men han bedömer att det kan bli väldigt dyrt för honom?

  – Jag kan inte ha några synpunkter på det, men vi gör i regel uppföljningar på beslut och kan som sagt göra nya bedömningar om det finns behov av det.

  Tjäderns lekplats

  En tjäderlek kan bestå av allt från enstaka till flera tiotals tuppar och attrahera tjädrar från ett område upp till två kilometers radie från lekcentrum.

  Stora lekplatser omfattar i regel flera hektar. Lekplatsens form bestäms av vegetation och topografi och varierar från att vara långsträckt till näst intill cirkulärt.

  Tjädern förekommer i större skogsområden över hela landet från norra Skåne upp till fjällens björkregion. Den återfinns däremot inte på Öland och Gotland.

  Källa: Skogsstyrelsen

  Relaterade artiklar

  Till toppen