Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 30 maj

  Vikande skogspriser väntas

  Fjolårets höga nivåer på virkes- och fastighetspriser ser ut att ha nått sin kulmen. Det säger Skogssällskapet i samband med vårens Skogsprisindex.

   Genom att dela marknadspriset för en skogsfastighet med avkastningsvärdet får Skogssällskapets fram sitt Skogsindex. Ett lågt index innebär mycket skog för pengarna, ett högt index att köparen betalar för annat än virkesvärdet.
  Bild 1/2 Genom att dela marknadspriset för en skogsfastighet med avkastningsvärdet får Skogssällskapets fram sitt Skogsindex. Ett lågt index innebär mycket skog för pengarna, ett högt index att köparen betalar för annat än virkesvärdet. FOTO: Mostphotos
   Ulrik Abelson på Skogssällskapet tror på vikande priser på skogsfastigheter i takt med att konjunkturen svalnar.
  Bild 2/2 Ulrik Abelson på Skogssällskapet tror på vikande priser på skogsfastigheter i takt med att konjunkturen svalnar. FOTO: Skogssällskapet/Jonny Flink

  Skogssällskapets Skogsindex för första kvartalet 2019 visar att prisbilden på skogsfastigheter är fortsatt stark men att det nu finns tendenser till avmattning.

  – Vi kan konstatera att skogsfastighetsmarknaden under slutet av 2018 varit stark, framför allt i södra Sverige, där attraktiva objekt prismässigt stuckit iväg rejält, och allmänt har även prisnivån uppnått nya rekordnivåer i Götaland, säger Ulrik Abelson på Skogssällskapet i ett pressmeddelande.

  Planar ut

  Men trenden är utplanande, och vikande virkespriser sprider sig nu norrut.

  – Överlag skulle jag säga att vi ser en svagt minskad råvaruefterfrågan från sågverk och cellulosaindustri, vilket ger lägre virkespriser och minskande avkastningsvärden. Det är framför allt sågtimmerpriserna som sänkts nu i början av året, säger Ulrik Abelson.

  En delförklaring till vikande timmerpriser kan vara att skogsnäringen i södra Sverige just nu fokuserar på angreppen av granbarkborre och stormvirket efter Alfrida. Det ger ett högt virkesutbud samtidigt som industrins efterfrågan försvagas.

  Räntor oroar

  Framöver under året bedömer Ulrik Abelson att priserna på skogsfastigheter planar ut i takt med sjunkande virkespriser och inbromsningen i konjunkturen. Dessutom kan spekulationer om höjda räntor också ge en avsvalnande effekt på priserna.

  Samtidigt säger Ulrik Abelson att prisbilden på skogsmark brukar vara ganska stabil även när det inte råder högkonjunktur. Detta då det i regel är ett utbudsunderskott av skogsfastigheter och det alltid finns en stadig köparkrets.

  Relaterade artiklar

  Till toppen