Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 29 augusti 2019

  Vikande priser för skog norr om Götaland

  I södra Sverige är priserna på skog nu rekordhöga. Samtidigt sjunker de i norr och framför allt Mellansverige. Det visar LRF Konsults senaste prisbarometer.

   Mycket för pengarna. I norra Sverige räcker 3 miljoner kronor till 112 hektar med 11 300 kubikmeter skog. I söder ger samma peng 26 hektar och 4 200 kubikmeter, enligt LRF Konsults prisstatistik.
  Mycket för pengarna. I norra Sverige räcker 3 miljoner kronor till 112 hektar med 11 300 kubikmeter skog. I söder ger samma peng 26 hektar och 4 200 kubikmeter, enligt LRF Konsults prisstatistik. FOTO: Ulf Aronsson

  Skogsmarknaden i södra Sverige är glödhet. De senaste 6 månaderna har priserna stigit med 7,5 procent till ett genomsnittspris på 707 kronor per skogskubikmeter, det högsta någonsin i LRF Konsults prisstatistik.

  I norra Sverige är utvecklingen den motsatta, där har priserna i stället sjunkit med 2,4 procent till 265 kronor per skogskubikmeter. Ännu större är tappet i Mellansverige, där priserna gått ned med 5,4 procent till 435 kronor.

  Svag ökning nationellt

  Sett som genomsnittspris för hela landet innebär detta dock en svag ökning, 0,4 procent, till 443 kronor per skogskubikmeter.

  Exakt vad de skilda trenderna och prisnivåerna för de södra delarna jämfört med övriga landet beror på är svårt att svara på. Men Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult, säger att det kan motiveras av skogsnettot.

  – Vi jämför avkastningsvärderingen med köpeskillingen vid varje affär. Då kan vi konstatera att skillnaden i den kvoten inte är så stor mellan de olika delarna av landet. Skogsnettot i söder blir så pass mycket högre att det motiverar priserna. Sedan påverkas prisnivåerna av att det finns mer folk i de södra delarna, mer kapital som behöver investeras och av andra värden som spelar in i affärerna.

   – Skogsnettot i söder blir så pass mycket högre att det motiverar priserna, säger Markus Helin om de höga priserna i södra Sverige.
  – Skogsnettot i söder blir så pass mycket högre att det motiverar priserna, säger Markus Helin om de höga priserna i södra Sverige. FOTO: LRF konsult

  LRF konsult konstaterar också att det är en stor spridning på priserna. I norr kan de variera från cirka 6 000 kronor per hektar vid ett förråd på mellan 25 och 100 skogskubikmeter per hektar, till 90 000 kronor per hektar vid ett förråd runt 300 kubikmeter. I södra Sverige ligger spannet mellan 40 000 kronor per hektar vid ett förråd runt 75 kubikmeter upp till över 220 000 kronor per hektar vid ett förråd runt 300 kubikmeter.

  – Trots osäkerheter i konjunkturen, omfattande angrepp av barkborre och osäkerhet kring virkesprisernas riktning framöver tror vi på en fortsatt stabil marknad under 2019. Efterfrågan är fortsatt hög, Riksbankens justerade räntebana borgar för låga räntor även framöver och befintliga skogsägare kommer fortsätter köpa skog när drömfastigheten blir till salu, säger Markus Helin.

  1995 var priserna för skogsmark i Södra Sverige nästan bara en tredjedel mot i dag och låg då i nivå med priserna i Mellansverige, runt 250 kronor per skogskubikmeter. I norra Sverige låg priserna då runt 160 kronor per kubikmeter. Sedan dess har priserna i söder stigit i stort sett kontinuerligt, medan de i resten av landet haft en jämförelsevis svag utveckling sedan 2007.

  Relaterade artiklar

  Till toppen