Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 7 augusti 2019

  Vida tror på fortsatt god lönsamhet

  Prisnedgången för trävaror gör att lönsamheten väntas försämras under andra halvåret av 2019. Men Vida ser ändå en fortsatt god lönsamhet för företaget, enligt delårsrapporten för januari till juni 2019. Till viss del väntas prisnedgången kompenseras av högre produktivitet och lägre kostnad för råvaran.

  Rörelseresultatet för första halvåret av 2019 ligger på cirka 434 miljoner, jämfört med 478 miljoner i fjol. Prisnivån på trävaror har successivt försämrats vilket har spelat in i resultatet, och väntas fortsätta påverka under hösten.

  ”Konsumtionen av trävaror är fortsatt god men produktionen är på en högre nivå vilket rubbat balansen”, skriver koncernchef Måns Johansson i delårsrapporten.

  Det är främst produktionen i Centraleuropa som har ökat på grund av stora angrepp av barkborre. Även Brexit och handelskriget mellan USA och Kina ska ha påverkat, och kan fortsätta att påverka bolaget, men i vilken omfattning är svår att förutse.

  Ser positivt på höstens lönsamhet

  Vida ser ändå positivt på sin utveckling, både kort- och långsiktigt. I början av 2019 förvärvade Canfor Corporation 70 procent av aktierna i företaget men Vida fortsätter som ett självständigt bolag och har en lokal ledning.

  Vida Packaging producerar för fullt och ska ha hög efterfrågan från fordons- och verkstadsindustrin. Efterfrågan på biobränsle har också ökat under våren och väntas hålla i sig under höst och vinter.

  Vida building fortsätter också expansionen av modultillverklig av lägenheter men där beskrivs intjäningen under första halvåret av 2019 som ”inte tillfredsställande” Orsaken är uppstartskostnader, ojämn beläggning och högre råvarukostnader.

  ”Vi fortsätter fokusera på det vi själva kan påverka såsom ökad produktivitet och en attraktiv produktmix”, skriver koncernchef Måns Johansson i delårsrapporten.

  RESULTATRÄKNING VIDA JAN-JUN 2019 (TKR)

  Nettoomsättning: 3 388 443

  Resultat före avskrivningar (EBITDA): 506 501

  Rörelseresultat (EBIT): 433 751

  Resultat efter finansiella poster: 430 327

  Källa: Vida

  RESULTATRÄKNING VIDA JAN-JUN 2018

  Nettoomsättning: 3 495 350

  Resultat före avskrivningar (EBITDA): 548 031

  Rörelseresultat (EBIT): 477 531

  Resultat efter finansiella poster: 470 918

  Källa: Vida

  Relaterade artiklar

  Till toppen