Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 3 februari 2017

  "Vet inte om domen påverkar lavskrikan"

  Det är oklart om domen om bombmurklan påverkar ärendet med lavskrikan i Hälsingland, enligt Skogsstyrelsen.

   Herman Sundqvist konstaterar att domen inte är tydlig när det gäller lavskrikan.
  Herman Sundqvist konstaterar att domen inte är tydlig när det gäller lavskrikan.

  Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist hoppades i en ATL-intervju den 27 januari på en tydlig dom i fallet med den nationellt fridlysta bombmurklan.

  Nu konstaterar han att den är tydlig på vissa punkter – men inte på alla.

  ”Vi behöver analysera om och i så fall hur Mark- och miljööverdomstolens dom påverkar andra beslut som fattas med hänvisning till artskyddsförordningens övriga paragrafer, exempelvis de ärenden som rör lavskrika”, säger han i ett pressmeddelande.

  Fem ärenden

  Det aktuella fallet med bombmurklan är inte Skogsstyrelsens ärende, utan det hanteras av länsstyrelsen i Värmland. Skogsstyrelsen har handlagt ärenden som berör arter vars fridlysning kommer från EU-direktiv, bland annat fem ärenden i Gävleborgs län.

  Där förbjöd Skogsstyrelsen 2016 avverkning av hänsyn till fågelarten lavskrika. Beslutet har överklagats och ska prövas av mark- och miljödomstolen.

  Behövs mer analyser

  Tove Thomasson som är naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen påpekar dock att fallen med bombmurklan respektive lavskrikan inte kan jämföras rakt av.

  – Vi behöver analysera vidare, säger hon till ATL.nu.

  De riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden som beslutades 2016 hanterar bara arter som är fridlysta utifrån EU-direktiv, eftersom Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket inte tyckte det var tydligt vad som gällde för de nationellt fridlysta arterna. Nu kan det bli ändring.

  – Mark- och miljööverdomstolens dom är tydlig med att de nationella fridlysningsreglerna gäller för pågående markanvändning, säger Tove Thomasson.

  Prövas på nytt

  Länsstyrelsen ska pröva ärendet på nytt och om pågående markanvändning försvåras ska länsstyrelsen bevilja dispens till markägaren. Möjligen ska länsstyrelsen utforma vissa villkor vid avverkningen. Ett alternativ är att länsstyrelsen funderar på om någon form av områdesskydd kan ges.

  – Nu får vi se hur länsstyrelsen gör, säger Tove Thomasson.

  LÄS MER: Ovisshet för markägare efter besked om bombmurklaLÄS MER: Skogsägare vann i mål om bombmurklaLÄS MER: Lavskrikan i fokus efter bombmurklan

  Relaterade artiklar

  Till toppen