Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 26 november 2018

  "Värre än efter Gudrun"

  Angreppen av barkborre i södra Sverige är rekordstora och skogsägare uppmanas avverka och forsla bort angripna träd. Men många barkborrar övervintrar under marken och hur utvecklingen blir beror till stor del på vädret nästa sommar.

   Avfallen bark och gnagmjöl runt trädet rot kan vara tecken på angrepp av granbarkborre.
  Bild 1/3 Avfallen bark och gnagmjöl runt trädet rot kan vara tecken på angrepp av granbarkborre. FOTO: Johan Joelsson
   2,5 miljoner kubikmeter skog uppskattas vara angripen av granbarkborre i södra Sverige. Nu uppmanas skogsägare att leta upp, avverka och forsla bort angripna träd för att begränsa skadorna.
  Bild 2/3 2,5 miljoner kubikmeter skog uppskattas vara angripen av granbarkborre i södra Sverige. Nu uppmanas skogsägare att leta upp, avverka och forsla bort angripna träd för att begränsa skadorna. FOTO: Rolf Segerstedt
   Granbarkborren är bara fyra millimeter lång men kan göra stor skada på granskog genom sina gångsystem under trädens bark.
  Bild 3/3 Granbarkborren är bara fyra millimeter lång men kan göra stor skada på granskog genom sina gångsystem under trädens bark.

  Cirka 2,5 miljoner kubikmeter skog uppskattas ha blivit angripen av granbarkborre i södra Sverige. Det visar en inventering som gjorts av Skogsstyrelsen och Södra Skogsägarna. Redan i augusti gjordes bedömningen att angreppen var de största sedan åren efter stormen Gudrun. I september uppskattade Södra att 1,5 miljoner kubikmeter skog skadats i Götaland, men den siffran får nu alltså höjas rejält.

  Torrsommar

  – Framför allt är det den torra sommaren som stressat granarna så att de inte kunnat hålla emot vid mindre angrepp. Sen fortsatte värmen vilket gav bra fäste för en andra svärmning, säger Mats Carlén, skadesamordnare för region Syd på Skogsstyrelsen.

  Omfattningen på skadorna är med god marginal de största som någonsin uppmätts vid en inventering i Götaland och värdet av den angripna skogen uppskattas till drygt 1 miljard kronor. Värst är angreppen i de östra delarna; Kalmar, Blekinge men även på småländska höglandet i Jönköpings län, i Kronoberg och i delar av Skaraborg. Mycket tyder också på att angreppen är omfattande även längre norrut, till exempel i Värmland, Närke och Södermanland.

  Forsla bort

  Utöver den varma och torra sommaren kan trädslagsblandningen ha bidragit till angreppens omfattning. Andelen gran har ökat i södra Sverige i många år. Det innebär bland att gran planterats på torra marker som är bättre lämpade för tall, och som därför lättare påverkas vid torka.

  – Rätt träd på rätt plats är det bästa, säger Mats Carlén.

  Skogsägare uppmanas nu att leta upp, avverka och forsla bort angripna träd. Det kan minska storleken på svärmningarna nästa säsong. Men det kommer fortfarande att finnas barkborrar kvar i skogen.

  – Om barken är kvar på trädet så finns det fortfarande barkborrar kvar, men om barken har fallit bort har de lämnat trädet. De flesta övervintrar i marken och väntar på varmare tider. Vid första värmeperiod, när temperaturen stiger över 18-19 grader, sticker de upp och letar efter nya träd.

  Vädret viktigt

  Barkborrarna flyger inte längre än de behöver, därför är det bra att ha koll på var tidigare angrepp funnits.

  – Om det blir ytterligare en varm sommar kan det bli ganska otrevligt. Det bästa för att hålla nere angreppen är kallt väder med mycket regn.

  De senaste större angreppen av barkborre i Sverige före stormen Gudrun var efter stormen 1969 i Värmland. Då höll de på under flera år in på 1970-talet och var svåra att få bukt med.

  – Alla parter, markägare, skogsindustrin och myndigheterna, måste vara på tårna och dra åt samma håll i det här för att få bukt med detta, avslutar Mats Carlén.

  Barkborreangreppen

  Antal kubikmeter skadade träd per hektar granskog, länsvis genomsnitt, samt uppskattat antal kubikmeter angripen skog för länet.

  Kalmar 2,39/553 000

  Blekinge 1,89/191 000

  Jönköping 1,7/518 000

  Östergötland 1,4/267 000

  Kronoberg 1,34/408 000

  Skåne 0,81/113 000

  Västra Götaland 0,43/252 000

  Halland 0,28/42 000

  Relaterade artiklar

  Till toppen