Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 29 november 2019

  Varning för omfattande skogsdöd i norr

  Omkring en fjärdedel av all undersökt ungskog i Norrbotten och Västerbotten, skog mellan 10 och 30 år, är allvarligt skadad, enligt den statliga skogsägaren Sveaskog.

  ”Träden håller på att dö”, skriver Sveaskog.

   Begynnande skador av törskate på de senaste barromgångarna på tall.
  Begynnande skador av törskate på de senaste barromgångarna på tall. FOTO: Erik Normark

  Bolaget har inventerat 200 slumpvisa ytor på totalt 370 000 hektar och kan bland annat konstatera allvarliga betesskador av älg samt svampangrepp, främst från den så kallade törskatesvampen.

  Läs också: Multiskadorna i skogen ökar

  ”Viktigt att förstå är att skadorna inte enbart är avgränsade till Sveaskogs innehav utan är ett bekymmer för alla skogsägare i norr. Detta kommer att påverka skogens roll i klimatomställningen om vi inte kommer tillrätta med främst älgbetet och svampskadorna”, skriver Gisela Björse, skogsskötselchef på Sveaskog,​ i en kommentar.

  Sveaskogs inventering görs sedan Skogsstyrelsen i fjol gjorde en analys med hjälp av satellitbilder och då konstaterade att cirka 25 procent av ungskogsbeståndet i norra Sverige riskerade att ha skador.

  Läs också: Så begränsar du skadorna på ungskog

  Relaterade artiklar

  Till toppen