Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 6 september 2019

  Inga kaskadeffekter av varg i Skandinavien

  Att vargen tar älgar kompenseras av minskad jakt. Totalt sett blir älgstammen därför lika tät i vargrevir som utanför och några minskade betesskador blir det inte, enligt ny forskning från SLU.

   Det är inte lägre älgstam i vargrevir än utanför och det blir därför inte heller någon minskning av betesskadorna, enligt ny forskning från SLU.
  Bild 1/2 Det är inte lägre älgstam i vargrevir än utanför och det blir därför inte heller någon minskning av betesskadorna, enligt ny forskning från SLU. FOTO: Barbara Zimmerman
   – Förekomsten av varg ger inte lägre älgtäthet eller mindre betesskador och har ingen effekt på mångfalden av rönn, asp, sälg och ek i skogen, säger Håkan Sand, forskare vid SLU.
  Bild 2/2 – Förekomsten av varg ger inte lägre älgtäthet eller mindre betesskador och har ingen effekt på mångfalden av rönn, asp, sälg och ek i skogen, säger Håkan Sand, forskare vid SLU. FOTO: Barbara Zimmerman/Kjell-Erik Moseid

  Inom projektet Skandulv samarbetar svenska och norska forskare för att studera vargstammen. Tre nya rapporter visar bland annat att förekomsten av varg inte ger några så kallade kaskadeffekter i Skandinavien.

  – Det har funnits en förväntan om att förekomsten av rovdjur ska påverka bytesdjuren och vegetationen. Så har det sett ut i många studier från andra håll i världen. Men så funkar det inte i Sverige, förekomsten av varg ger inte lägre älgtäthet eller mindre betesskador och har ingen effekt på mångfalden av rönn, asp, sälg och ek i skogen, säger Håkan Sand, forskare vid SLU.

  Minskad jakt

  Studierna visar att förekomsten av varg påverkar jaktuttaget av älg. Det kompenserar för det uttag som vargen gör och älgtätheten är därför inte lägre inom vargrevir än utanför.

  – Nej, snarare tvärtom sett över tid. Det kan dels bero på att vargen etablerar revir där älgtätheten är hög, eller att vargens predation kompenseras av minskad jakt och att jakten anpassas för att skapa en mer produktiv älgstam, säger Håkan Sand.

  Samtidigt är variationen stor inom vargreviren. Vargarna tar fler älgar i vissa områden inom reviren, vilket gör att påverkan kan vara olika stor för olika jaktlag inom samma revir. Men totalt sett tar jakten fler älgar än vargen. Enligt studierna ligger vargens uttag i genomsnitt på 7-8 procent av älgbeståndet per år inom reviren. Samtidigt skjuter jägarna 15-19 procent av älgbestånden, alltså 2,4–3,5 gånger så mycket.

  Mänsklig påverkan

  Att forskarna inte kunnat hitta några kaskadeffekter av älgens återkomst till Skandinavien tror Håkan Sand beror på en större mänsklig påverkan här.

  – De andra studierna har gällt mer orörda områden, nationalparker som till exempel Yellowstone. I Skandinavien har vi ett högt jakttryck på både rov- och bytesdjur, vilket i kombination med ett intensivt jord- och skogsbruk skapar förutsättningar för höga tätheter av bytesdjur. I det sammanhanget verkar vargens återkomst inte ha påverkat älgarnas täthet eller val av skogstyp så pass mycket att det har betydelse för älgens betesväxter, säger han.

  Relaterade artiklar

  Till toppen