Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 13 oktober

  Mer gran ger brunare vatten

  De senaste årtiondena har vattnet blivit allt brunare i många sjöar och vattendrag. Men med mer lövträd närmast vattnet i stället för gran kan utvecklingen vändas, enligt forskning från Lunds Universitet och SLU.

   Lövskog i en zon mot vatten kan minska brunifieringen.
  Lövskog i en zon mot vatten kan minska brunifieringen. FOTO: Mostphotos

  De senaste 50 åren har vattnet i sjöar och vattendrag blivit mycket brunare i Götaland. Att vattnet färgas brunt beror på att järn och organiskt material läcker från omgivande marken. Det är en naturlig process och brunt vatten är vanligt på hela norra halvklotet. Samtidigt skapar det allt brunare vattnet problem: Vattenverken tvingas vidta fler åtgärder i reningsprocessen, använda mer kemikalier vid rening och ekosystemen i sjöarna påverkas.

  Tidigare har en ökad nedbrytning av organiskt material kopplat till den avtagande försurningen trotts ligga bakom det allt brunare vattnet, samtidigt som klimatändringen också gör att nedbrytningen går snabbare.

  Mer gran

  Men forskning från Lunds Universitet och SLU visar att den ökade utbredningen av gran i södra Sverige troligtvis haft större påverkan på vattenkvaliteten än man tidigare anat. I den delen av landet har täckningen av gran gått från 15 procent före förra sekelskiftet till 75 procent i dag, skriver SLU i en artikel. Och med mer gran närmast vattnen har mycket mer organiskt material ackumulerats än då samma mark var bevuxen med lövskog eller användes för jordbruk – organiskt material som sen läcker ut i vattnet.

  ”Det finns något positivt med insikten och det är att det här är ett problem som vi har möjlighet att påverka. För även om markägare beslutar sig för att fortsätta odla gran i södra Sverige så kan förhoppningsvis lokala åtgärder med till exempel lövskog i en zon längs vattendragen minska brunifieringen”, säger Emma Kritzberg.

   ”Det här är ett problem som vi har möjlighet att påverka”, säger Emma Kritzberg om det allt brunare vattnet i södra Sverige.
  ”Det här är ett problem som vi har möjlighet att påverka”, säger Emma Kritzberg om det allt brunare vattnet i södra Sverige. FOTO: Privat

  Kan påverka

  Emma Kritzberg och hennes kollegor Lars-Anders Hansson, Lunds universitet och Hjalmar Laudon, SLU, förespråkar också att vattenmättad mark, så kallade surdråg, värnas och inte bearbetas på något sätt. Särskilt viktigt är det när surdrågen har direkt förbindelse med sjöar och vattendrag. En annan positiv åtgärd på lokal nivå vore enligt forskarna att täppa igen diken och återskapa våtmarker, gärna i kombination med kontinuitetsskogsbruk.

  ”Flera av de här åtgärderna ligger väldigt väl i linje med branschens egna målbilder om hur man bör bedriva skogsbruk i närheten av vatten”, säger Hjalmar Laudon.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen